Publikasjoner

Publikasjoner

 

Årskrifter, bygdebøker og andre publikasjoner.

For komplett innholdsoversikt for årsskrifter og Markerminner, se her.

Disse er fortsatt til salgs. Ta kontakt!


Årets Markerminner for 2020 er til salgs hos Ørje Bok og papir, Mosbæk, mølla, hos frisørene på "hotellet" og Marker bibliotek.

Innhold:

Kroksund tettsted

Barndomsminner fra Ørje ved Sten Gravdahl

Ysterudvigen teglverk

Gamle intervjuer av Andreas Berger på Gråbøl